Tas ir mans pirmais mēģinājums veidot matemātikas kursu e-vidē.